Hatsukoi - ฮะซึโคอิ

  • แบรนด์กระเป๋าหนังแท้ที่เปิดมาแล้วกว่า 9 ปี (ตั้งแต่ปี 2554)
  • งานแฮนด์เมดที่ตัดเย็บอย่างพิถีพิถันโดยช่างฝีมือที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี
  • กระเป๋าทุกใบถูกออกแบบอย่างใส่ใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ดีไซน์ที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร ช่องใส่ของที่ใช้งานได้จริง รวมไปถึงการเลือกประเภทหนัง และอะไหล่ต่างๆ ให้เหมาะกับดีไซน์ของกระเป๋านั้นๆ